E-mail: huglawandbussiness@gmail.com |   โทรศัพท์: 053-563657 |   Mobile : 081-8828721 , 094-5219162
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว

สำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว

ให้บริการด้าน

  • รับปรึกษาอรรคคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร ในคดีแพ่งและพาณิชย์ คดีอาญา คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีสิ่งแวดล้อม คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ คดีสหกรณ์ คดีสถาบันการเงิน
  • ให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาและจัดทำนิติกรรมสัญญา
  • รับจดทะเบียนและให้คำปรึกษาการจัดตั้งและบริหาร นิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ
  • รับจดทะเบียนการค้า ขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว(work permit)
  • รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
  • รับทำพินัยกรรม และจัดการมรดก
  • สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดี และเร่งรัดหนี้สิน
  • ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา
  • รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโครงการ นิติบุคคล
  • รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน จัดสรรที่ดิน
ดูรายละเอียด >

ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน

         ด้วยก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักลอว์แอนด์บิซชิเนส จะได้ทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางห้างฯ ได้ดำเนินกิจการในรูปสำนักงานกฎหมายโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานยุทธนา ทนายความ” มีนายยุทธนา หรือพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว เป็นหัวหน้าสำนักงาน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น “สำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว” โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมกันดำเนินการ โดยรับปรึกษา และว่าความทั้งคดีแพ่งและพาณิชย์ คดีอาญา คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ คดีแรงงาน คดีสหกรณ์ และเปิดสำนักงานสาขาที่จังหวัดเชียงรายใช้ชื่อว่า “สำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ - ทรงเกียรติ” ซึ่งตามสถิติปริมาณคดีที่ทางสำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว ในปี 2561-2562 ได้ดำเนินงานโดยประมาณ ดังนี้

ประเภทคดี จำนวนคดี
คดีแพ่งและพาณิชย์ 112
คดีอาญา 40
คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 4
คดีแรงงาน 4
คดีสหกรณ์ 5
คดีอื่นๆ 55
รวม (ไม่รวมคดีปรึกษาและส่งหนังสือบอกกล่าว) 220
ดูรายละเอียด >

ทนายความประจำสำนักงาน

สำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมกันดำเนินการ ดังรายนามต่อไปนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวชุติกาญจน์ บุญกุล

ทนายความประจำสำนักงาน

นายทรงเกียรติ จรรยาเจริญรักษ์

ทนายความประจำสำนักงาน

นายมนตรี สามารถ

ทนายความประจำสำนักงาน

นายภูริณัฐพงศ์ จันทร์แสง

ทนายความประจำสำนักงาน

นางอักษร สินธุยะ

เจ้าหน้าที่บังคับคดีและเร่งรัดหนี้สิน

ที่ตั้งสำนักงาน

211/1 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 อีเมล์ : huglawandbussiness@gmail.com โทรศัพท์ :053-563657    มือถือ: 081-8828721 , 094-5219162

2021 © All Rights Reserved