นางอักษร สินธุยะ
เจ้าหน้าที่บังคับคดีและเร่งรัดหนี้สิน

การศึกษา

  • ชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประวัติการทำงาน
  • ทำงานที่ สำนักงานเกรียงไกรทนายความและการบัญชีธุรกิจ ตำแหน่งบัญชี

ปัจจุบัน

  • ทำงานฝ่ายบัญชี สำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
2021 © All Rights Reserved