นายภูริณัฐพงศ์ จันทร์แสง
ทนายความประจำสำนักงาน

นายภูริณัฐพงศ์ จันทร์แสง อายุ 32 ปี

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 1645/2557 เชี่ยวชาญคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญา และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ

การศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549
  • ศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 17
  • ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 41 จากสภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

  • คลินิกกฎหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  • ทำงานที่ สำนักกฎหมายอุปราชทนายความ ตำแหน่งทนายความ

ปัจจุบัน

  • ทนายความ ประจำสำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
2021 © All Rights Reserved